Billiga lån

Vad är ett billigt lån egentligen?
Det är förstås något väldigt subjektivt (det en person tycker är billigt tycker nödvändigtvis inte en annan person är billigt) och dessutom skiljer det sig givetvis åt beroende på vilken typ av lån vi pratar om. Lån utan säkerhet är oftast dyrare än bolån, pga att inget lämnas som säkerhet för de lånade pengarna.

Effektiv ränta
Ett bra mått att titta på om ett lån är billigt relativt ett annat är den effektiva räntan.
Med effektiv ränta avses den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på lånebeloppet. Kreditkostnaden är summan av räntor, tillägg och andra kostnader för ett lån.

Fördelen med att utgå ifrån den effektiva räntan som ett mått på hur billigt ett lån är, är att måttet med andra ord tar hänsyn till tillägg och avgifter än om man enbart räknar på räntekostnaden.

Du kan räkna ut den effektiva räntan på Privatlånet.se. Antingen genom att jämföra lån på första sidan eller via lånekalkylen.Jämför privatlån

Gör en lånekalkyl

© 2007 - 2019 Privatlånet.se

Användarvillkor
Integritetspolicy
Blogg

Compare Media AB
info@privatlanet.se
Slottsvägen 22
19251 Sollentuna